Responsive image

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

1. Danh sách cán bộ:

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1 Bùi Ngọc

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

0916611258 ngocvkhtdtt@gmail.com

2

Vũ Thị Hồng Thu

Tiến sĩ,

Nghiên cứu viên chính

0912312606

Annam2211@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sỹ

Chuyên viên

0985631315 huonganhthu2010@gmail.com

4

Lê Huy Phương

Cử nhân,

Nghiên cứu viên

0988083106

Lehuyphuong1980@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hà

Thạc sĩ,

Nghiên cứu viên

0983080322

hahanvkhtdtt@gmail.com

2. Lịch sử hình thành phát triển

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học được thành lập từ năm 2004 đến nay, tiền thân là phòng Quản lý khoa học và thông tin, phòng Tổ chức – Đào tạo và Quản lý khoa học, phòng Đào tạo và Quan hệ quốc tế.

Trong suốt 40 năm qua, đồng hành cùng với sự phát triển của Viện KHTDTT, cán bộ của phòng Đào tạo và Quản lý khoa học luôn kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được qua các thời kỳ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyển chọn vận động viên, đào tạo huấn luyện viên và các đối tượng tập luyện thể dục thể thao phong trào; Phối hợp với Học Viện Quân Y tổ chức đào tạo 02 khóa Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 về Y học thể thao với số lượng 19 bác sĩ; đã tổ chức thi tuyển và đào tạo được 25 khóa nghiên cứu sinh, đến nay đã cấp bằng tiến sĩ cho 163 học viên, hiện tại đang đào tạo 38 nghiên cứu sinh; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện với hàng trăm nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiều chương trình dự án, nhiệm vụ cấp Bộ.

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Tổ chức đào tạo cán bộ có trình độ tiến sĩ ngành Thể dục thể thao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Thể dục thể thao; tổ chức thực hiện, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thể dục thể thao.

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hàng năm về đào tạo trình độ tiến sĩ; xây dựng các chương trình giáo án; các hướng nghiên cứu; in ấn các tài liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; quản lý thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và tổ chức hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức về đào tạo và nghiên cứu khoa học thể dục thể thao; tổng hợp xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị liên quan để lựa chọn, xác định nhiệm vụ nghiên cứu; lưu trữ hồ sơ về đào tạo và hồ sơ các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thể dục thể thao.

- Cơ cấu tổ chức của đơn vị: Hiện nay cơ cấu tổ chức nhân sự của Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học gồm 04 cán bộ trong đó có 01 nghiên cứu viên chính, 02 nghiên cứu viên và 01 chuyên viên.

Với những thành tích đã đạt được, Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học đã nhiều lần được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua các cấp và khẳng định vị trí của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của Viện Khoa học Thể dục thể thao.       

 

 

 

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top