Responsive image

CƠ CẤU NHÂN SỰ:
TỔNG BIÊN TẬP:

 • PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt

BAN BIÊN TẬP:

 • GS.TS Lê Văn Lẫm
 • GS.TS Dương Nghiệp Chí
 • GS.TS Lưu Quang Hiệp
 • GS.TS Nguyễn Xuân Sinh
 • GS.TS Lâm Quang Thành
 • PGS.TS Phạm Ngọc Viễn
 • PGS.TS Trần Đức Dũng
 • PGS.TS Lương Kim Chung
 • PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
 • PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
 • PGS.TS Hoàng Công Dân
 • TS. Đoàn Thao
 • TS. Nguyễn Thế Truyền
 • TS. Phan Hồng Minh
 • TS. Nguyễn Hoàng Thụ
 • TS. Đàm Quốc Chính
 • TS. Trần Đức Phấn
 • TS. Lê Hồng Sơn
 • TS. Đặng Hà Việt
 • TS. Ngô Ích Quân
 • TS. Đặng Thị Hồng Nhung
 • TS. Nguyễn Huy Nam
 • TS. Phạm Thị Thanh Hương

BAN THƯ KÝ TÒA SOẠN 

 • Ths. Từ Thị Thanh Bình
 • Bà Đào Trúc Quỳnh

TÒA SOẠN:

 • Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 733 0286
 • Email: thongtinthethao@gmail.com

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top