Responsive image

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Theo www.tdtt.gov.vn

 

Sáng ngày 27/1, tại Tổng cục thể dục thể thao, Vụ Thể dục thể thao Quần chúng đã báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh chủ trì buổi họp.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh chủ trì buổi họp (Q.Bảng)

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030  kết hợp với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Theo kế hoạch, Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được tổ chức kết hợp với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 tại Quảng trường Hòa Bình - tỉnh Hậu Giang với quy mô khoảng 6000 người tham gia là đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc của tỉnh (Quân đội, Công an, Đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, công nhân, học sinh, người cao tuổi…) vào sáng ngày 21/3/2021.

Sau khi Lễ phát động được diễn ra, các xã, phường, thị trấn, đơn vị…thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ lần lượt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 cùng các hoạt động thể thao quần chúng như Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Kéo co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng chuyền… tại các địa điểm công cộng trên địa bàn trong tháng 3/2021.

Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 sẽ được tổ chức một cách trang trọng với các khẩu hiệu tuyên truyền: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “:Vì tương lai, hãy chăm sóc tốt trẻ em Việt Nam ngay từ hôm nay”…

Toàn cảnh buổi làm việc (Q.Bảng)

Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi trong các đối tượng trên địa bàn cả nước, thể hiện ở sự gia tăng về số lượng người tập TDTT thường xuyên. Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2010 đạt 23,6% dân số, năm 2015 đạt 28,3% dân số thì đến năm 2019 đã là 33,6 % và năm 2020 là trên 34% vượt chỉ tiêu của Cuộc vận động trên 1%; Tỷ lệ gia đình tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2010 đạt 15,8 % tổng số hộ gia đình năm 2015 đạt 21,1 % tổng số hộ gia đình, năm 2019 là 25% và năm 2020 là gần 26% vượt chỉ tiêu Cuộc vận động khoảng 1%. Có thể thấy, Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được triển khai rộng khắp, phát huy hiệu quả thực tiễn và là động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở cơ sở phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh đề nghị Vụ thể dục thể thao Quần chúng nhanh chóng điều chỉnh lại một số nội dung trong bản kế hoạch để trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; đồng thời xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm tham mưu các hoạt động, nhiệm vụ cho giai đoạn mới  2021 – 2030. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cũng yêu cầu văn phòng Ủy Ban Olympic kết nối vụ Thể dục thể thao Quần chúng và các đơn vị tài trợ tại tỉnh Hậu Giang cũng như rà soát, tham mưu và bổ sung nhằm xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh để đẩy nhanh tiến độ./.

Hồng Anh

Print
70 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top