Responsive image

30 Tháng Mười Một 2023

Đại hội chi bộ Viện Khoa học TDTT nhiệm kỳ 2017 - 2020

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ Viện Khoa học TDTT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra: Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, 100% đảng viên trong Chi bộ được học tập và quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị; quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII và Chỉ thị 47 ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư… hằng năm, 100% viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Print
2048 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top