Responsive image

Thông tin khoa học

Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác NCKH công nghệ năm 2013: 6 định hướng cụ thể cho công tác NCKH

Tại hội nghị, TS Đặng Thị Bích Liên - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ ra 6 định hướng cụ thể cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của ngành VHTTDL đó là:

1.    Đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đưa Khoa học công nghệ ngày càng gắn bó hơn với hoạt động quản lý, với thực tiễn giảng dạy, tăng hàm lượng tri thức trong các sản phẩm của ngành.

2.    Hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển Khoa học công nghệ đối với tất cả các đơn vị trong toàn ngành.

3.    Các đơn vị phải đề xuất được những nhiệm vụ khoa học có tính đột phá nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực tiễn quản lý và hoạt động, đảm bảo hàm lượng khoa học và tính ứng dụng.

4.    Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học công nghệ có mục tiêu nghiên cứu ứng dụng phát triển đơn vị, ngành; các nhiệm vụ kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn, với giáo dục đào tạo.

Print
212 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top