Responsive image

Thông tin khoa học

Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu khoa học năm 2013

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết: Chính phủ đã ký Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 ban hành chương trình hành động về Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đến năm 2020, KHCN Việt Nam nằm trong nhóm đầu ASEAN, đến năm 2030 có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Riêng ngành VHTTDL, bên cạnh những mặt tích cực và hạn chế, trong thời gian tới ngành có những mục tiêu, sự kiện nổi bật, đòi hỏi sự đóng góp cụ thể, tích cực của KHCN như việc Việt Nam đăng cai Asiad 2019 với mục tiêu đạt huy chương ở các môn thế mạnh; vấn đề phát triển kinh tế du lịch và phát triển du lịch bền vững; việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc...

Print
212 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top